Interskol Förlag AB

Interskol samarbetar med Logistikteamet i Örebro som har hand om Interskols läromedelsbeställningar, distribution, fakturering och kundtjänst.

På Interskols webbadress www.logistikteamet.se/interskol finns:

 • Information om Interskols läromedel

 • Interskols webbutik

 • Mejlbeställning kan göras på: info@logistikteamet.se

  Telefonbeställning kan göras på: 019-206940

  Inlästa läromedel

  Ljudmedia av Interskols läromedel beställer du hos vår samarbetspartner Inläsningstjänst:

  www.inlasningstjanst.se